Valokuvia ProNeuronista

ProNeuronin odotustilat.

Alla muutamia esimerkkikuvia vastaanottotiloista.

Tilat on suunniteltu vastaamaan moniammatillisia kuntoutus-, -terapia ja erikoislääkäripalveluita.
Yksilökuntoutusten lisäksi ylläolevassa tilassa kokoontuu aikuisten kuntoutusryhmiä.

Yksilöpsykoterapiaan ja tukikeskusteluihin soveltuva rauhallinen tila.

Kuntoutustila, joka on erityisesti lapsille ja heidän perheilleen.Tilassa toteutetaan
esimerkiksi puheterapiaa ja perhetapaamisia.

Tässä tilassa toteutetaan mm. ProNeuronin sosiaalisen vuorovaikutuksen ryhmiä.
Isommat neuvottelut ja työryhmän sisäiset koulutukset pidetään useimmiten tässä tilassa.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite