Varhaisnuoret, nuoret ja nuoret aikuiset

Sosiaalisen kommunikaation ja puheilmaisun –ryhmä (KELA)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on vuorovaikutuksen, kommunikaation ja puheilmaisun alueella vaikeutta (esim. kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö tai vastaavia vaikeuksia). Ryhmässä rohkaistaan ilmaisemaan itseään sosiaalisissa tilanteissa ja annetaan tukea puheilmaisun erityispiirteiden (kuten puheen sujuvuuden häiriöiden, liian hiljaisen äänen, epäselvän puheen) hallitsemiseen.
Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Ryhmän kesto on 90 min/ kerta.

Sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen -ryhmiä  (Pro-SosITo)

nuorille ja nuorille aikuisille

Ryhmät ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen.

Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Ryhmässä on jokaisella jäsenellä oma yksilöllinen tavoitteensa.

Ryhmä on suunniteltu asiakkaille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (kuten Aspergerin oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia.

Ryhmässä hyödynnetään tutkittuja ja tuloksellisiksi todettuja ryhmä- ja yksilökuntoutusmenetelmiä (mm. kognitiivisia ja kognitiivis- behavioraalisia menetelmiä kuten ART), neuropsykiatrisen valmennuksen sekä neuropsykologisen kuntoutuksen toimintatapoja.

Ryhmän vetäjillä on monipuolinen kokemus ryhmäkuntoutuksesta lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Ryhmiä vetävät neuropsykologi-työparit, neuropsykologi- psykologi- työparit ja neuropsykologi- neuropsykiatrinen valmentaja-työparit.

Yli 16-vuotiaat asiakkaat voivat hakea neuropsykologista ryhmäkuntoutusta KELAn harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen -ryhmä

Ryhmät ovat tarkoitettu asiakkaille, joilla on vaikeuksia olla läsnä omassa arjessaan. He tarvitsevat tukea tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Ryhmä soveltuu asiakkaille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia.

Ryhmän tavoitteena on lisätä osallistumista sekä läsnäoloa arkeen, oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ryhmäläisten tietoisuutta tarkkaavuuden ylläpidon mekanismeista ja oman käyttäytymisen säätelystä vahvistetaan monipuolisin harjoituksin. Ryhmässä on jokaisella jäsenellä oma yksilöllinen tavoitteensa.

Ryhmässä hyödynnetään tuloksellisia neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmiä ja kognitiivis- behavioraalisia sekä kognitiivisia harjoituksia. Ryhmiä vetävät neuropsykologi-työparit, neuropsykologi- psykologi- työparit ja neuropsykologi- neuropsykiatrinen valmentaja-työparit.

Yli 16-vuotiaat asiakkaat voivat hakea neuropsykologista ryhmäkuntoutusta KELAn harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite