Kelan LAKU- perhekuntoutus alkaa 1.3.2020

Haku käynnissä nyt!

 

ProNeuron on valittu Kelan Eteläisen vakuutuspiirin LAKU-perhekuntoutuksen palveluntuottajaksi. Moniammatillinen Laku-perhekuntoutus on suunnattu perheille, joissa on 5-15 -vuotias lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. ADHD, autismikirjo, Tourette), jotka haastavat arjen sujuvuutta.

LAKU perhekuntoutuksessa kestää 1,5 vuotta. Kuntoutus toteutuu yksilö- sekä perhetapaamisina, 1-3 tapaamista kuukaudessa. Kuntoutuksessa korostuu tiivis yhteistyö asiakkaan ja hänen arkeensa kuuluvien toimijoiden kanssa.

Neuropsykiatriset oireet voivat vaikuttaa päiväkodissa tai koulussa lapsen oppimiseen, kaverisuhteisiin sekä perheen arjen sujumiseen ja vanhempien jaksamiseen. LAKU- hankkeen tarkoituksena on, että perhe saa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen kuuluvaa tietoa sekä konkreettisia neuvoja perheen arjen sujuvuuteen sekä vertaistukea. LAKU- kuntoutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja myös koululle ja päiväkodille lapsen tai nuoren tukemiseksi.

Sisältö LAKU- kuntoutuksessa: 

  • tapaamisia enintään 38 (etukäteisneuvottelu + 35 perhetapaamista tarvittavien arjen toimijoiden kanssa + kaksi seurantakertaa).
  • kaksi kuntoutusviikonloppua, yhdessä muiden perheiden kanssa.

ProNeuronin LAKU- perhekuntoutuksen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat: erikoislääkäri, perheterapeutti, psykoterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykologi ja sairaanhoitaja.

LAKU- perhekuntoutukseen hakeminen ja ohjautuminen: Laku- perhekuntoutus toteutuu Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutus on perheelle maksutonta. Kuntoutukseen hakeudutaan julkisen terveydenhuollon, hoitavan tahon kautta. Ennen kuntoutusta, on lapsen tutkimukset ja perheen alustava tilannekartoitus jo tehty. Hakemuksen tullee sisältää lääkärin B-lausunnon lisäksi, Kelan KU 132-hakulomake, jossa ilmenee sairaus ja suositeltu kuntoutus tavoitteineen.

 

Kysy lisää/ ilmoittautuminen kuntoutukseen: 

Riina Laakso

LAKU-kuntoutuksen koordinaattori

(toimintaterapeutti AMK., sosionomi AMK.)

040 5670689 riina.laakso@proneuron.fi