Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: kuntoutus suomeksi, ohjanta myös englanniksi.

Työkokemus: työkokemusta on kertynyt perusterveydenhuollossa vuodesta 2014 erityisesti alle kouluikäisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lapsen lähiympäristön ohjaamisesta. Lisäksi jonkin verran kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kielellisten vaikeuksien ja nielemisvaikeuksien arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Yksityisenä puheterapeuttina vuodesta 2016.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • yksilöpuheterapia
  • puheterapeuttinen arviointi

äännevirheet ● viivästynyt puheen ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeus ● puheen sujuvuuden häiriöt ● lukivaikeudet ● äänihäiriöt ● autisminkirjon häiriöt

Erityisosaaminen:

  • äännevirheet
  • puheen tuoton vaikeus
  • nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeus

Mielenkiinnon kohteet: puheen sujuvuuden häiriöt, syömis- ja nielemisvaikeudet, kuulovammat, aikuisten äänihäiriöt ja äänenkäyttö.

Yhteystiedot: 044 272 9673 / olka-maaria.sabell (at) proneuron.fi