Psykoterapia on tehokas, useimpiin psyykkisiin ongelmiin suositeltu hoitomuoto, jonka tavoitteena on lievittää tai poistaa psyykkistä kärsimystä aiheuttavia oireita sekä vahvistaa asiakkaan elämänhallinnan taitoja. Psykoterapia perustuu asiakkaan ja psykoterapeutin hyvään luottamus- ja yhteistyösuhteeseen sekä yhteiseen tavoitteen asetteluun. Terapiassa tulet kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin olet. Yhdessä terapeutin asiantuntemuksen avulla vaikeisiinkin ongelmiin on löydettävissä toimivia ratkaisumalleja. Psykoterapeutit ovat opiskelleet terveydenhuollon-, opetus- tai lääketieteen alan pohjakoulutuksensa lisäksi usean vuoden psykoterapian erikoispätevyyden perehtyen psyyken erilaisten ongelmien ratkaisuun ja psyykkisen muutoksen mahdollistamiseen. Psykoterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö ja heidän toimintaansa valvoo Valvira.

 

Psykoterapeutin vastaanotto

Psykoterapiavastaanotto kestää tavallisesti 45 min ja tapaamiset ovat tavallisesti 1-2 kertaa viikossa. Vastaanotolla työskennellään keskustelun ja eri menetelmien avulla asiakkaan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin psyykkisen oireen väheneminen tai poistuminen, uuden toiminta- tai ajatustavan oppiminen, uskallus mennä aiemmin vältettyyn tilanteeseen tai vaikeiden tunteiden kohtaamisen hallintakeinojen harjoittelu. Psykoterapia voi olla lyhyttä 2-20 kerran lyhytterapiaa tai pitkää usean vuoden pituista.

 

Miten psykoterapiaan hakeudutaan?

 • Voit hakea Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa mikäli:
  • olet 16 – 67-vuotias ja
  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut 3 kk asianmukaista hoitoa mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen
  • psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ -tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi
  • Tarkemmin kelan sivuilta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
 • Psykoterapian maksajana voi olla esim. erikoisairaanhoito, kunnan kuntoutustyöryhmä, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai Kela (vaativa kuntoutus sekä yli 16-vuotiaiden harkinnanvarainen kuntoutus)
 • Psykoterapiaan voi aina tulla myös itsemaksavana (tällöin ei tarvita lääkärin lausuntoa)

Katso tarkemmat hakuohjeet tästä.

Jos olet epävarma, mikä kuntoutusmuoto sopii tilanteeseesi tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten tai haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä palvelujohtajaamme hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998791.