Äitiyslomalla

Koulutus: 
puheterapeutti, FM, logopedian tohtoriopiskelija

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota myös englanniksi.

Työkokemus: Paula on työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2013 alkaen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hänellä on kokemusta lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen/nielemisen arvioinnista, kuntoutuksesta ja lähiympäristön ohjauksesta ja työskentelystä moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Toimialueet: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet

  • yksilöpuheterapia
  • monimuotoryhmäkuntoutus: TOTAKU & SOTOKU-koulutukset
  • puheterapeutin tutkimukset

äännevirheet ● viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet ● lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ● autisminkirjon häiriöt ● syömisen ja nielemisen vaikeudet ● kehitysvammaisuus ● syömisen, nielemisen ja oraalimotoriikan vaikeudet ● äänihäiriöt ja äänenkäytön ongelmat ● aivovammoista ja aivoverenkiertohäiriöistä johtuvat kielelliset vaikeudet ● puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen:

  • autisminkirjon häiriöiden kuntoutus (PRT- ja ABA -menetelmien käyttö puheterapiassa, Kommunikaation kulmakivet)
  • aikuisten ääniterapia (VoiceWell-menetelmän hyödyntäminen puheterapiassa, tutkimus opetusluokkien ääniergonomiasta)
  • syömisen, nielemisen ja oraalimotoriikan ongelmien arviointi ja kuntoutus lapsilla ja aikuisilla (OPT 1,2 ja Apraxia, FEES)

Mielenkiinnon kohteet: kaksi- ja monikielisyys, puhetyöläisten äänen hyvinvointi

In English: consultations and support in speech, language and communication related issues in children, adolescents and adults.

Yhteystiedot: 040 530 6962 / paula.saarentaus (at) proneuron.fi