Psykiatrian erikoislääkärin vastaanottoja tavanomaisina vastaanottokäynteinä sekä etänä (videovälitteinen)

 

ProNeuronin psykiatrian erikoislääkäri ottaa vastaan nuoria (yli 15v) ja aikuisia asiakkaita. Psykiatrit ovat erikoistuneet tutkimaan ja hoitamaan psyykkisiä sairauksia ja neuropsykiatrisia häiriöitä. Lääkärin kanssa
yhteistyössä toimii tarvittaessa moniammatillinen asiantuntijatiimi. Tutkimus-, kuntoutus ja ohjauspalvelut on saatavilla saman katon alta ProNeuronista.

  • Yleispsykiatria ja neuropsykiatria
  • Psykiatriset ongelmat kuten ahdistuneisuus, pelot, mielialaongelmat
  • Tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvät kysymykset
  • Opiskeluun ja työhön liittyvät ongelmat
  • Keskittymisvaikeudet ja ADHD
  • Autismikirjo
  • Pakko-oireet
  • Touretten oireyhtymä
  • Uupuminen ja kuormittuneisuus
  • Uniongelmat

 

Tutustu tästä erikoslääkäreihimme

 

Miten psykiatrille hakeudutaan?

Muissa kuin neuropsykiatrisissa diagnostisissa kysymyksissä, voit varata ajan suoraan erikoislääkäri Elina Santin vastaanotolle.
Vapaita aikoja psykiatrille voi katsoa 24h verkkoajanvarauksestamme tai soittamalla asiakaspalveluumme 0400 601 991.

 

Neuropsykiatrinen diagnosointi

Neuropsykiatristen ongelmien arviointi ja tutkimus toteutuu Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Diagnosoinnin perustana on laaja-alainen arvio henkilön toimintakyvystä ja oireista, kehityshistoriasta, elämäntilanteesta ja muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä. Diagnoosin tarkentuminen ohjaa hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua. Neuropsykiatrinen diagnosointi koostuu erityistyöntekijän alkukartoituksesta sekä lääkärikäynneistä. Erityistyöntekijän alkukartoitus ketteröittää hoitoon pääsyä, vähentää lääkäritapaamiskertoja ja siten pienentää tutkimuskokonaisuuden hintaa.

1)    Yli 18-vuotiaiden  diagnosointi alkaa erityistyöntekijän alkukartoituksella. Siinä haastattelemalla ja strukturoiduilla kyselylomakkeilla kootaan tietoa mm. lapsuus- ja nuoruusajan kehityksestä, oppimiseen liittyvistä asioista, kokemistasi oireista ja niiden vaikutuksesta arkeen. Lapsuus ja nuoruusvaiheen tietojen keräämisessä on eduksi, jos kartoituskäynnillä on osan aikaa myös mukana näistä vaiheista tietävä läheinen. Tuo mukanasi mahdolliset aiemmat sairauskertomustiedot ja tutkimuslausunnot sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollon asiakirjat (esim. päiväkodin arviot, koulutodistukset, HOJKS-arviot)

2)      Saat lähetteen tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin.

3)      Lääkärin tutkimuskäyntejä on 2-3 kertaa.