Koulutus: lastenneurologian erikoislääkäri, LL

Työkokemus: pitkä kokemus erikoissairaanhoidon lastenneurologina ja lastenneurologian ylilääkärinä.

Kielitaito: suomi, ranska

Toimialueet: pienet lapset, lapset ja nuoret (0-16 vuotiaat, oppimisvaikeudet 18 vuoteen asti).

 • kehityksen erityisvaikeudet
 • kehityksellinen neuropsykiatria
 • kehitysviivästymät ja -vammat
 • kielenkehityksen häiriöt (esimerkiksi dysfasia)
 • oppimisvaikeudet (mm. lukihäiriöt)
 • kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset

lasten ja nuorten kehitykselliset ongelmat ● oppimisen vaikeudet ● kasvuun liittyvät kysymykset

Erityisosaaminen: 

 • oireiden selvittely, diagnostiikka
 • tutkimustarpeen arviointi, tutkimuslähetteet
 • yhteistyö ProNeuronin moniammatillisen tiimin kanssa (mm. puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti)
 • kuntoutussuunnitelman laatiminen
 • jatkosuositukset hoitoon, kuntoutukseen
 • suositukset päivähoitoon ja kouluun
 • kehityksen ja oppimisen seuranta
 • hoidon seuranta

Yhteystiedot: 0400 601 991 / info@proneuron.fi