Koulutus: puheterapeutti, FM, Työterveyshuollon ääniasiantuntijapuheterapeutti

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota englanniksi

Työkokemus: Yli 20 vuoden työkokemus yksityisenä ammatinharjoittajana Kelan palveluntuottajana (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) sekä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Lisäksi yliopistossa tuntiopettajana logopedian laitoksella sekä usean vuoden tutkimustyökokemus opettajien äänen hyvinvointiin liittyen. Suomen Ääniergonomiaseuran  jäsen.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • puheterapeutin tutkimukset
  • yksilöpuheterapia
  • ryhmäterapia
  • asiantuntijapalvelut: äänenkäytön kurssit ja luennot, ääniergonominen kartoitus

● äännevirheet ● kielen kehityksen erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet ● lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ● änkytyksen ja puheen sujuvuuden häiriöt ● kehitykselliset häiriöt ja kehitysvammaisuus ● autismin kirjon häiriöt ●   äänihäiriöt

Erityisosaaminen:

  • kehitykselliset häiriöt ja kehitysvammaisuus
  • autismin kirjon häiriöt
  • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
  • nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet
  • änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt
  • äänihäiriöt

Mielenkiinnon kohteet: tutkimustiedon soveltaminen käytännön terapiatyöhön ääniterapiassa, ääniergonomia

In English: Consultations and support in speech and communication issues in children, adolescence and adults.

Yhteystiedot: 040 5538 500 / sirpa.pirila (at ) proneuron.fi